De damesclub Lions Sint-Truiden Sarchinium zet zich belangeloos
in voor een aantal sociale projecten zoals :

 

 

1. Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw :

 

Sint-Truidersteenweg 309
3700 Tongeren
Tel: 012/23 43 19
Fax: 012/39 41 24
e-mail : bcg@geleidehond.be


Het BCG is een mobiliteitsorganisatie die sinds 1990 blindengeleidehonden opleidt voor personen met een visuele beperking. Het centrum legt zich toe op het kweken en opleiden van honden tot blindengeleidehonden, leert personen met een visuele beperking omgaan met hun geleidehond en verleent permanente nazorg aan de geleidehondgebruikers. 
Het BCG draagt de professionele aanpak van de opleiding van blindengeleidehonden hoog in het vaandel. Deze aanpak draagt bij tot de integratie van blinde en slechtziende personen in onze maatschappij en geeft hen de mogelijkheid om zich zelfstandiger, sneller, meer ontspannen, maar vooral veiliger te verplaatsen.

 

2. INTESA:

 

Intesa is een dienstencentrum dat zorg biedt aan volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking, al dan niet aangeboren, en dit in drie afdelingen:

- in onze woonhuizen
- in onze dagcentra
- via zorg aan huis

 

3. VZW Bindkracht :


Wij zijn vzw Bindkracht, gevestigd in Landen, die een huis met woon- en zorgomgeving aanbieden aan mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Dit huis wil een warme, geborgen, veilige en huiselijke thuis vormen voor personen met een beperking. 
De missie van vzw Bindkracht is met zorg bij te dragen aan de kwaliteit van het leven van personen met een beperking. Wij doen dat op een manier die aansluit op onze mensvisie: ieder mens is een individu met een eigen identiteit die zelf zijn of haar leven kan inrichten of  samen met zijn eigen omgeving. De nodige zorgen worden gegeven zoals die het best bij de bewoner en zijn omgeving past. 


4. LCIF :

LCIF is de charitatieve poot van Lions Club International. LCIF komt aan haar middelen door giften van lions en niet-lions en door een vaste jaarlijkse bijdrage per lion.
LCIF ondersteunt projecten van diverse aard. Deze projecten moeten van humanitaire aard zijn.  Enkele voorbeelden van internationale projecten zijn: blindheid, gehoorverlies, rampen zoals aardbevingen en overstromingen. Maar ook locale activiteiten waaraan Lionsclubs meewerken zoals het bouwen van scholen, ziekenhuizen e.d. in ontwikkelingsgebieden, centra voor gehandicapten enz. Kortom financiële ondersteuning t.b.v. diverse soorten projecten om zo te komen tot een betere wereld.

Internationaal Lions project. Belangrijke oorzaken van blindheid uitroeien in
de wereld zoals cataract, rivierblindheid en trachoom.

 

--------------