SARCHINIUM (of de oudste benaming van Sint-Truiden)

 

foto Sint-Truiden

De naam Sarchinium vinden we terug in de bronnen vanaf de 8ste eeuw

en verwees aanvankelijk naar Trudo's ouderlijke woonst. Deze was ge-

legen in de woonwijk Zerkingen of Sint-Pieter, de woonkern gevestigd

rondom de huidige Sint-Pieterskerk en de voormalige SintNiklaaskerk.

Sarchinium is mogelijk een naam van Keltische oorsprong die werd ver-

dietst tot Zerkingen (cfr.F.Duchateau, de abdij van Sint-Truiden). Deze

benaming wordt echter niet alleen gebruikt om de geboorteplaats van Trudo

aan te duiden maar ook de nederzetting die gegroeid is rondom zijn

klooster, gesticht ca. 655 en in 740 omgevormd tot benedictijnenabdij.

Deze nederzetting concentreerde zich rond het huidige marktplein.

De benaming SARCHINIUM bleef behouden tot ongeveer 1100.

Toen bouwde men een vestinggordel rondom de nederzetting.

Sarchinium verkreeg hiermee het stadsrecht onder de naam "oppidum

Sancti Trudonis". Zo wordt vanaf de 12de eeuw de naam Sarchinium

stilaan vervangen door Sint-Truiden maar hij duikt toch nog regelmatig

op in de bronnen als verwijzing naar de woonkern Zerkingen.

 

 

De officiële start op 25 april 1998

 

---------